Featured Post

New in the gallery -- Stephen Player

Leve de marine --- Dutch for beginners

By Gerard Reve

(Scroll down for English translation; Hat tip: Marcel Oosting)
Per trein op weg naar huis, zoek ik vergetelheid in bier,
maar kan, wat komen moet, niet meer bezweren: reeds na twee haltes stapt hij in, tenger matroos, met stoute billen,
Verlegen maar brutaal. Met oortjes. Donkerblond.
Wanneer ik ooit nog rijk word gaat hij elke dag
met mij de stad in om van mij te drinken wat hij wil:
'dit is mijn bloed.'
En elke mooie hoer die hij wil hebben wordt door mij betaald:
'dit is mijn lijf.'
Ik zou zo graag erbij zijn, schat, maar niet als jij je schaamt:
dan hoeft het niet, en zal ik je nooit zien,
verborgen naakt in trui en broek, verheven ruiter,
aanbeden Dier, lief Broertje van me."


By train on the way home, I find oblivion in beer,
But can, what must be done, no more swear: after two stops he steps in, tiny sailor, with naughty buttocks,
Shy but cheeky. With ears. Blond.
When I ever get rich he goes every day
With me in the city to drink from me what he wants:
" this is my blood. "
And every beautiful whore he wants is paid by me:
" this is my body. "
I'd love to be there, honey, but not if you're embarrassed:
Then I don't have to, and I'll never see you,
Hidden Naked in sweater and pants, exalted rider,
Adored Animal, dear brother of mine."

Comments